informacje dla Akcjonariuszy

Firma Turystyczna „Hotel Neptun” S.A. z siedzibą w Łebie przy ul. Sosnowej 1 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy Państwa, jako akcjonariuszy Spółki Firma Turystyczna „Hotel Neptun” S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać przy ul. Sosnowej 1,84-360 Łeba

Sprawdź
Kup prezent
Bezpieczny hotel